Sunday 27 November 2016

International dog show Zagreb - Tommy dei Mangialupi BOB

Irish Wolfhound -International dog show Zagreb, 27/11 Tommy dei Mangialupi BOB

Judge Mrs. Ludmila  Fintorov√°